Global Baijiu Market 2019 – Tuopai Shede, Xiangjiao Winery, Shanzhuang Group, Taishan Liquor, Gubeichun Group, Shuijingfang Group

Baijiu is strong distilled from grains, which is a traditional alcoholic beverage from China. The Baijiu industry in China is quite fragmented. In 2015, the top ten enterprises were estimated to account for about 10.25% production market share. The majority players in China Baijiu market are Kweichow Moutai Group, Wuliangye, YANGHE, Daohuaxiang, Luzhou Laojiao, Langjiu […]

Continue Reading